Κατασκευή HOS-2 με δικά σας μαλλιά

Η τεχνολογία της HOS-2 εφαρμόζεται αποκλειστικά από την Bergmann Kord, είναι απόλυτα εξατομικευμένη και δίνει ένα φυσικό αποτέλεσμα στον ασθενή ώστε να μην γίνεται αντιληπτό για το τι συμβαίνει από τρίτους. Τα μαλλιά που χρησιμοποιούνται για τη κατασκευή του hair system είναι σχεδόν πάντα φυσικά. Το εργοστάσιο επιλέγει το κοντινότερο χρώμα και τύπο τρίχας ανάλογα τη περίπτωση.

Ωστόσο σε περιπτώσεις που κάποια ασθενής πρόκειται να υποβληθεί σε χημειοθεραπεία και επιθυμεί ένα hair system για τις ανάγκες της με μαλλιά δικής της επιλογής δίνεται η δυνατότητα να μας φέρει μια ικανοποιητική ποσότητα και να κατασκευαστεί με αυτά σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Τα μαλλιά μπορεί να προέρχονται από την ίδια που ήταν φυλαγμένα από χρόνια σε κάποιο ντουλάπι ή που προτίθεται να προσφέρει κάποιο συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο σε μια αντίστοιχη ικανοποιητική ποσότητα.

Στη συνέχεια τα μαλλιά ελέγχονται από τους ειδικούς μας για την καταλληλότητά τους, το μήκος, τη ποσότητα  και εν συνεχεία αποστέλλονται μαζί με τις μετρήσεις του κεφαλιού για να αρχίσει η κατασκευή της HOS-2. Για την ολοκλήρωση της κατασκευής απαιτούνται 20-30 ημέρες.