Δωρεάν ραντεβού πληροφόρησης

Οι ειδικοί της Bergmann Kord είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης σε όλα τα επιμέρους επιστημονικά κέντρα της κλινικής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο, Ρόδο στο 800 11 00 111 (γραμμή χωρίς χρέωση από σταθερό) ή στα επιμέρους τηλέφωνα κάθε κλινικής.